29. hét, 2020. július 13. hétfő. Köszöntjük Jenő nevű lakóinkat és látogatóinkat!

A társasház általános működése

Kik szavazhatnak a közgyűlésen?

A lakások tulajdonosai. Távollét esetén, az írásban meghatalmazottak.

Mikor döntésképes egy közgyűlés?

Döntésképes a közgyűlés abban az esetben, ha a tulajdonosok összes tulajdoni hányadának több mint a fele jelen van. Jelenlét hiányában, a megismételt közgyűlés ugyanakkor már nincs tekintettel a résztvevők tulajdoni hányadára, így függetlenül attól hányan jelentek meg, a közgyűlés döntésképes lehet.

Évente hány alkalommal kell közgyűlést tartani?

Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, legkésőbb május 31.-ig.

Mi a feladata a számvizsgálónak?

A számvizsgáló elsődleges feladata, a közös képviselő tevékenységének, illetve a Társasház pénzforgalmának ellenőrzése. További feladatait az SZMSZ-ben foglaltak határozzák meg.

Mikor kötelező számvizsgálót választani?

25 lakás feletti társasházak esetében kötelező!

Mit lehet rögzíteni a házirendben?

Közös épületrészek, területek és helyiségek használatának részletes szabályait, a lakásokban zajjal járó munkák és más tevékenységek időtartamát. Igény szerint a Házirendben rögzíthető az állattartás, a takarítás vagy akár a kertkarbantartás szabályai.

Hogyan módosítható az SZMSZ?

Közgyűlés döntésével, bármikor.

Mit tartalmaz az SZMSZ?

A társasházban előírt Házirenden túl, a szervezeti és működési szabályzat részletesen meghatározza a közgyűlés, a közös képviselő és a számvizsgáló tagok feladatait, kötelezettségeit valamint a jogait. A Társasház működésének szabályait, a Társasház egyéni arculatára formálva, a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével ajánlatos elkészíteni.