03. hét, 2022. január 20. csütörtök. Köszöntjük Sebestyén nevű lakóinkat és látogatóinkat!

Grand- Nádor útdíj per - Tájékoztatás

2013.december 12-n volt a Grand-Nádor által a Társasház ellen indított, fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban tárgyalás, melynek eredményeképpen az eljárás megszüntetésre került.
A megszüntetésre, a követelés jogalapjának, összegszerűségének vizsgálata nélkül, azért került sor, mert a korábbi perekben kimondottakkal egyezően, jelen perben is megállapításra került, hogy a társasház ebben a jogviszonyban nem rendelkezik perbeli jogképességgel, így perben e tekintetben nem állhat. A Grand-Nádor azonban fellebbezést fog benyújtani, de véleményem szerint a másodfokú bíróság sem dönthet a fentiektől eltérően.
Ha másodfokon is megszüntetik az eljárást, akkor a GN többé ezt már nem követelheti majd a Társasháztól (kivéve a jogszabályi változás esete).